Anasayfa Mesa Kimya Acenta Sözleşmesi

Mesa Kimya Acenta Sözleşmesi

DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ  (Tek Satıcılık Sözleşmesi)

 

1-TARAFLAR                     :

 

Bir taraftan …………………………………………………………adresinde mukim……………………….(bundan sonra kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır) ile Diğer taraftan……………………………………………………adresinde mukim ………………………(bundan sonra kısaca DİSRİBÜTÖR olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bir DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ imzalanmıştır.

ŞİRKET, ….. markalı …….. ve diğer tüm teçhizatları ve aksesuarları ............. ilinde satmak ve tanıtmak için bir distribütör tayin etmek istemektedir. Distribütör Şirketten …… markalı …… ve tüm diğer ekipmanlar ve aksesuarları .................ilinde yeniden satmak için satın almak istemektedir.

 

2-TANIMLAR VE YORUM         :

 

Bu sözleşmenin amacı için, aşağıdaki kelimeler şu şekilde yorumlanacaklardır:

 

Sözleşme                    : İşbu sözleşme ve ona ekli tüm vesikalar

 

Ürünler                       : Şirket tarafından imali ve/veya satışı yapılan ….. markalı kimyasal ve diğer tüm ekipman ve aksesuarlar

 

Bölge                          :Türkiye’nin coğrafi bölgeleri

 

Tüketici Pazarı            : Tüketicileri, ürünlerin perakendecileri, toptancıları, satıcıları

 

Endüstri Pazarı           :

 

House Accounts         : Distribütörün tayininden sonra hizmet verilen veya verilecek müşteriler. Bu Distribütör’ün tayininden önce Şirket’in ticaret yaptığı ve tayinden sonra direkt olarak hizmet vermeye devam edeceği tüketicileri de kapsar. Bunların belirli olanları Ek 1’de gösterilmiştir. House Accounts ayrıca Şirket ile Distribütör arasında gelecekte takip edileceği veya ticaret yapılacağı konusunda anlaşılmış veya anlaşılacak potansiyel müşterileri de içine alır. Burada şartlar ve hükümlere tabi olarak ve işbu sözleşmenin geçerliliği süresi içinde Şirket House Account’lar hariç Bölge’deki Tüketici Pazarında ürünleri satma ve tanıtma münhasır hakkını Distribütör’e vermekte ve Distribütör de bunu kabul etmektedir
 
Devamı için iletişime geçiniz.